jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


Ing. Michal Vaverka, Ph.D.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace
Ing. Michal Vaverka, Ph.D.
Místnost A2/409
Telefon +420-5-4114-3227
E-mail vaverka@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika, specializace Inženýrská mechanika
 • 2006, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, program Aplikované vědy v inženýrství, obor Inženýrská mechanika

Přehled zaměstnání
 • 2001, strojírenský technik, Ústav mechaniky těles FSI VUT v Brně
 • 2004, strojírenský technik, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně
 • 2004-2006, asistent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2006-dosud, odborný asistent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost
 • Konstruování strojů - strojní součásti (5KS)
 • Konstruování strojů - převody (6KT)
 • Konstruování strojů - mechanismy (6KM)
 • Metoda konečných prvků (ZSY)
 • Výpočtové nadstavby pro CAD (ZVN)
 • Diplomový konstrukční seminář (YSE)

Vědeckovýzkumná činnost
 • Biomechanika kyčelního kloubu člověka
 • Tribologie - elastohydrodynamické a smíšené mazání strojních soustav
 • Výpočtové modelování; Strukturální a teplotní analýzy pomocí MKP

Projekty
 • Spoluřešitel projektů: FP 330019 (2003) - Napěťově deformační analýza fyziologického a patologického kyčelního kloubu, BD 1343022 (2004) - Deformačně napěťová analýza fyziologicky a patologicky vyvinutých kyčelních kloubů dětí a dospělých
 • Spolupráce na projektech GAČR: GAČR 101/01/0974 (2001-2003) - Specifické biomechanické problémy kyčelních endoprotéz a jejich řešení modelováním, GAČR 101/03/0525 (2003-2005) - Studium únavového poškození elastohydrodynamicky mazaných třecích povrchů narušených vtiskem cizí částice, GAČR 101/05/0136 , GAČR
 • Spolupráce na projektech MŠMT: MSM262100024 (2002-2004) - Výzkum a vývoj mechatronických soustav