jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace | galerie
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
Místnost A2/420
Telefon +420-5-4114-3237
E-mail Martin.Vrbka@vut.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika, specializace Inženýrská mechanika
 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, program Aplikované vědy v inženýrství, obor Inženýrská mechanika

Přehled zaměstnání
 • 2001, strojírenský technik, Ústav mechaniky těles FSI VUT v Brně
 • 2004, strojírenský technik, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně
 • 2004, výpočtář-analytik, L. K. Engineering, s.r.o., Brno
 • 2004-dosud, odborný asistent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2006-dosud, vedoucí odboru Konstruování strojů, Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost
 • Konstruování strojů - strojní součásti (5KS)
 • Konstruování strojů - převody (6KT)
 • Konstruování strojů - mechanismy (6KM)
 • Metoda konečných prvků (ZSY)
 • Výpočtové nadstavby pro CAD (ZVN)

Vědeckovýzkumná činnost
 • Biomechanika kyčelního kloubu člověka
 • Tribologie - elastohydrodynamické mazání
 • Výpočty strojních součástí pomocí MKP

Projekty
 • Řešitel projektů: FP 330019 (2003) - Napěťově deformační analýza fyziologického a patologického kyčelního kloubu, BD 1343022 (2004) - Deformačně napěťová analýza fyziologicky a patologicky vyvinutých kyčelních kloubů dětí a dospělých, GAČR 101/06/P035 (2006-2008) - Studium vlivu defektů třecích povrchů na rozložení tlaku v mazacích filmech, FRVŠ 416/2007 (2007) - Inovace předmětu Výpočtové nadstavby pro CAD
 • Spolupráce na projektech GAČR: GAČR 101/01/0974 (2001-2003) - Specifické biomechanické problémy kyčelních endoprotéz a jejich řešení modelováním, GAČR 101/03/0525 (2003-2005) - Studium únavového poškození elastohydrodynamicky mazaných třecích povrchů narušených vtiskem cizí částice, GAČR 101/05/0136 (2005-2007) - Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka
 • Spolupráce na projektech MŠMT: MSM262100024 (2002-2004) - Výzkum a vývoj mechatronických soustav, MSM0021630508 (2005-2010) - Anorganické materiály a nanostruktury: vytváření, analýza, vlastnosti
 • Spolupráce na projektech ESF: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 (2006-2008) - Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti