jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


doc. Ing. arch. Jan RajlichZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace | galerie
doc. Ing. arch. Jan Rajlich
Místnost B2/310a
Telefon +420-5-4114-2544
E-mail rajlich@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1968, maturita, Střední všeobecně vzdělávací škola v Brně - Lerchova, přírodovědná větev
 • 1974, Ing. arch., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, obor architektura, diplomová práce u akad. arch. O. Döberta
 • 1995, doc., Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, obor grafický design

Přehled zaměstnání
 • 1974–1975, vojenská služba - projektant, Projekční správa Vojenských staveb, Praha-Horní Počernice
 • 1974–1981, architekt-interiérista, Státní projektový ústav obchodu v Brně
 • 1981–1994, malíř a grafik, registrován při Českém fondu výtvarných umění (1981–1983 a 1989–1994 na volné noze)
 • 1994–1989, středoškolský profesor (grafika, písmo, design), Střední uměleckoprůmyslová škola (dnes SŠUD) v Brně
 • 1994–dosud, akademický pracovník, Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost
 • Na Odboru průmyslového designu se zabývá všeobecnou teorií designu a historií, teorií a praxí designu vizuálních komunikací. Design pojímá jako umění 21. století, které zahrnuje všechny segmenty lidské kultury, tj. umění, techniku i vědu. Důraz klade na analýzu zpracovávaných úkolů, na soulad všech funkcí designu včetně estetické a na časový přesah designu.
 • Vyučuje ateliérové předměty Základy designu, Umění a řemesla, Písmo, Typografie, Ateliéry - grafický design, bakalářský a diplomový projekt ad.
 • V doktorandském studiu je školitelem zaměřeným na průmyslový design ve strojírenství v rámci oboru konstrukční a procesní inženýrství.

Vědeckovýzkumná činnost
 • Ve vlastní designérské a umělecké tvorbě se zabývá grafickým designem (značky, plakáty, jednotný vizuální styl, orientační grafika, typografická úprava tiskovin), volnou grafikou (serigrafie, počítačová grafika) a malbou (v současnosti koláž).
 • Zúčastnil se více než 180 kolektivních výstav v ČR i zahraničí.
 • Uspořádal 25 samostatných výstav, např.:
 • 1987, Jan Rajlich ml., grafický design; Kabinet designu, Brno
 • 1988, Serigrafie a počítačová grafika; Divadlo hudby, Olomouc
 • 1991, Jan Rajlich jun., grafičeskij dizajn; Dizajn centr VNIITE, Moskva (Rusko)
 • 1992, Rajlich (1920) + Rajlich (1950) (s J. Rajlichem st.); Galerie Chagall, Ostrava
 • 1994, Jan Rajlich Jr. – Serigraphien; České centrum, Vídeň (Rakousko)
 • 1995, Jan Rajlich jr – plakaty/serigrafie; Galerie Českého centra, Varšava (Polsko)
 • 1995, Jan Rajlich Jr. – grafika; Galéria mesta Bratislavy, Galéria aktualít, Bratislava (Slovensko)
 • 1998, Rajlichs (s J. Rajlichem st.); Plakatmuseum am Niederrhein, Emmerich (Německo)
 • 1999, Jan Rajlich Junior Exhibition, Millhouse of the Times; ddd (DNP Duo Dojima) Gallery Osaka (Japonsko)
 • 2001, Generations of Posters – The Rajlichs in Colorado (s J. Rajlichem st.); Museum of Contemporary Art, Fort Collins (USA)

Univerzitní aktivity
 • 1995–dosud, vedoucí Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity
 • 1987–1991, přispívající editor časopisu Design Journal, Seoul, kde připravuje speciální čísla Bienále Brno (1988) a Design v Československu (1990)
 • 1987–2004, členem (1993–1998 předsedou) organizačního výboru Mezinárodního bienále grafického designu v Brně
 • od 1988, organizuje výstavy, např.: Ilustrátoři Rovnosti (1988), Vizuální interpretace, St. Pölten (1991), Lublaň (1992) a Budapešť (1993), Průřezy – Sdružení Q (1993), Vizuální interpretace II, Brno (1994), Svět na dosah (1996), Abeceda designu, Brno (1996), Design na strojní fakultě (1996–1997), Czech Visual Art Exhibition, Sharjah - UAE (1999), Grafický design 2000, Brno (2000), Dan Reisinger – Svitky ohně (2000), Ekoplakát, Brno (2001 a 2006), 20 – Dvacítky Bienále Brno (2002), Krásné stroje, Brno (2003), Novoročenky 2004, Brno (2003), Horizonty ilustrace, Brno (2004), Novoročenky, Brno (2006), Identita/Identity, Brno (2006)
 • 1988–1990, členem Svazu českých výtvarných umělců
 • od 1990 – dosud, členem Sdružení Q (UVU, Unie výtvarných umělců ČR)
 • od 1992 – dosud, členem (od 1999 předsedou) Sdružení Bienále Brno (UVU, Unie výtvarných umělců ČR – Icograda)
 • 1992 a 1999, členem (1992 předsedou) mezinárodní poroty Mezinárodního bienále plakátu Golden Bee, Moskva
 • 1994–1998, třikrát členem výběrové poroty Mezinárodního bienále grafického designu v Brně
 • 1994, členem mezinárodní poroty Mezinárodního trienále Zgraf Záhřeb
 • 1996–2001, člen redakční rady Revue vizuálnej komunikácie Košice
 • 1997 a 2004, členem (1987 předsedou) mezinárodní poroty Mezinárodního trienále ekologické grafiky 4yj Blok Charkov
 • 1997, členem mezinárodní poroty Mezinárodního bienále divadelního plakátu Rzeszów
 • 1998, přednáší na sympoziu o Bienále Brno, JIDPO Tokyo
 • 2007, předseda výběrové poroty Mezinár. bienále plakátu v Teheránu a přednáší v Muzeu současného umění Teherán, Írán
 • 2006 a 2007, přednáší na univerzitách na Tchaj-wanu
 • atd.

Ocenění vědeckou komunitou
 • 1991, čestným členem Masarykovy akademie umění Praha
 • 1995, čestným členem ISGD - International Society of Graphic Designers, USA
 • 2002, Cena Města Brna za rok 2001 v oboru užité umění

Projekty
 • Inovace předmětů oboru Průmyslový design ve strojírenství. Fond rozvoje vysokých škol, 2005
 • Design - tvorba posterů. Fond rozvoje vysokých škol, 2000
 • 20 – mezinárodní výstava Sdružení Bienále Brno – původní plakáty-ilustrace na téma čísla 20 k 20. mezinárodnímu bienále grafického designu Brno. Ministerstvo kultury ČR, zahraniční odbor, Odbor kultury Magistrátu m. Brna, 2001-2002
 • České a slovenské umění plakátu 1993-2003. Ministerstvo kultury ČR, zahraniční odbor, 2002-2003
 • Grafický design Tchaj-wan - ČR. Ministerstvo kultury ČR, zahraniční odbor, 2007-2008
 • Brno – hlavní město grafického designu (Grafický design / Graphic Design 2000/2001, Scrolls of Fire – Dan Reisinger 2000, Svět přátel / World of Friends 2000, Ekoplakát 2001, Pařížský salón plakátu Unesco 2001, Novoročenky 2003-2004, Horizonty ilustrace 2004, Ekoplagát 2006, Identita/Identity 2006, Divadlo svět/Theatre World 2007 atd.). Odbor kultury Magistrátu m. Brna, 1999-2007