jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


Ing. Dana Rubínová, Ph.D.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace | galerie
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
Místnost D5/306
Telefon +420-5-4114-2892
E-mail rubinova@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1997, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Průmyslový design
 • 2003, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání
 • 2000, externí pedagog, Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
 • 2001 - dosud, odborný asistent, Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
 • Praxe v oboru:
 • 1995, průmyslový designér, Architektonická a designérská tvorba A+D, Brno
 • 1996, průmyslový designér, Svoboda elektro - spínací hodiny, Brno
 • 1997 - 1998, grafik, Bekros tiskárna, Brno

Pedagogická činnost
 • Ergonomie (YER)
 • Typologie designu (YDT)
 • Základy kresby (YKA)
 • Kresba geometrických objektů (YKG)
 • Kresba zátiší (YKS)
 • Kresba výrobku (YKV)
 • Kresba hlavy (YKH)
 • Figurální kresba (YKF)
 • Atelier - seminář k diplomové práci I (YSZ)
 • Atelier - seminář k diplomové práci II (YSL)
 • Atelier - ergonomie (YAE)
 • Atelier - předdiplomový projekt (YPP)
 • Atelier - diplomový projekt (YAD)

Vědeckovýzkumná činnost
 • Vědeckovýzkumná činnost: ergonomie v průmyslovém designu.
 • Metodika zahrnutí ergonomických aspektů do designérského návrhu.
 • Autor kategorizačního ergoalgoritmu a 3D vizualizace možných poloh a postavení člověka pro designérské aplikace.
 • Designérská činnost: Design průmyslového zboží, interiérů, grafický design.

Mimouniverzitní aktivity
 • od 1998- člen České ergonomické společnosti- národní pobočky Mezinárodní ergonomické organizace
 • od 2007- člen předsednictva České ergonomické společnosti

Projekty
 • Rajlich, J., Rubínová, D., Komárek O.: Design - tvorba posterů, FRVŠ, 1576/2000, G2, 2000
 • Rubínová, D.: Inovace předmětů oboru Průmyslový design ve strojírenství, FRVŠ 28/2007, 2007