jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


akad. soch. Josef Sládek, ArtD.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace | galerie
akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Místnost D5/306
Telefon +420-5-4114-2892
E-mail sladek@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1989, akad. soch., Katedra designu ve Zlíně, VŠUP v Praze, obor Průmyslový design

Přehled zaměstnání
 • 1990 - dosud, svobodné povolání
 • 1991 - 1995, designer, sdružení Vio Art - Architektura a design
 • 1997 - dosud, asistent, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost
 • Vyučuje v předmětech:
 • Ateliér - design I (YZ1)
 • Ateliér - design II (YZ2)
 • Kresba výrobku (YKV)
 • Invenční kresba (YKI)
 • Kreslení v plenéru (YKO)
 • Modelování I (YM1)
 • Modelování II (YML)
 • Ateliér - experimentální design I (YED)
 • Ateliér - experimentální design II (YEX)
 • Ateliér - diplomový projekt (YAD)

Vědeckovýzkumná činnost
 • Zabývá se malbou abstraktních obrazů
 • Oblasti zájmu:
 • geometrická forma
 • pravidelná struktura
 • náhodná barevnost
 • monochromatické pole  

Projekty
 • Zkvalitnění vizuální prezentace / tvorba modelů, 1864 / 2002, FRVŠ, 2001 - 2002